top of page

Välkommen till Egnérs webbutik/"hobbyplantskola"


Egenodlade ovanliga träd och buskar och andra spännande växter från hela världen.
För trädgårdsentusiaster, bonsai- /exotodlare och samlare

Öppet efter överenskommelse (kent.egner@gmail.com eller 0768-806327)

Om sortimentet
 

Jag strävar efter att hålla ett sortiment av odlingsvärda växter som är svåra eller omöjliga att få tag i inom Sverige.


Egen småskalig ekologisk odling
Växterna är krukodlade, från egen uppdragning via frön, sticklingar eller avläggare.

 

Genom flera omplanteringar får växterna ett mera samlat rotsystem och bättre förvedade grenar, vilket minskar risken för misslyckade efter plantering.

 

I möjligaste mån sker förökning från väletablerade växter i Sverige eller från egen odling, för att öka chanserna till god härdighet och sundhet. 


Import av fröer med känd proviniens (ursprung) eftersträvas med syftet att få tag i förökningsmaterial från kallare delar av växtens utbredningsområde.

bottom of page