top of page

Blad: blågröna, grovt triangulära, småflikade, nästan vågräta, symmetriskt parvisa, på tunna, relativt långa, kala, bruna stjälkar
Ovanlig

Storlek: 10-40 cm, med ett luftigt växtsätt
Läge: halvskugga-ljus skugga, i vind