top of page

Blad: friskt gröna, med krämvita/gulvita ränder, bambulika, smalt avlånga, överhängande, i gracila täta