top of page

Litet till medelstort träd, 6-12 m, med tunna grenar